Drobečková navigace

Úvod > Služby > Lead generation

Lead generation

Lead generation, v češtině generování obchodních příležitostí je obchodně - marketingový proces, jehož cílem je přilákat zájem potenciálních zákazníků (leadů) k produktům nebo službám, které firma nabízí. Tento proces se sestává z několika fází od definice ICP (ideal customer profile), buyer person (cílové osoby ve firmě) přes zjišťování relevantních kontaktů, formy oslovení až samotné komunikace s potenciálními klienty.

Na co se v lead generation zaměřuji

Klíčové je správná definice cílového trhu (ICP, buyer person), správná volba oslovení, kanálu pro oslovení a budování hodnoty v očích potenciálních klientů. Buduji správný obsah na komunikačních kanálech (web, sociální sítě), využívám SEO a emailový marketing. Kombinuji své zkušenosti jak z marketingu, tak ze salesu k tomu, abych maximalizoval relevanci leadů. 

Jak spolupráce v oblasti lead generation vypadá

  1. společný workshop nad aktuálním stavem vašeho sales oddělení
  2. návrh lead generation strategie
  3. implementace strategie včetně zavedení CRM, automatizací a dalších toolů pro úspěšné spuštění lead generation
  4. nastavení jednotlivých lead gen kanálů a jejich vzájemné propojení pomocí automatizačních scénářů (Make)
  5. sběr leadů a distribuce do obchodního týmu
  6. mentoring obchodního týmu a případné stínování na obchodních jednání s významnými potenciálními klienty

V čem vám leadgen pomůže ve firmě? 

  • Vhodně nastavená leadgenová strategie Vám zajístí kontrolu nad příchodem nových zákazníků. 
  • Věčný boj mezi plánováním výroby a výtlakem obchodu dostanete více pod kontrolu. 
  • Budete zásobit obchodníky jednáními pouze s relevantními klienty a nebudou svůj velmi drahý čas trávit tam, kde to nemá smysl. 
  • Zvýšíte efektivitu obchodního týmu, konverzní poměry jednotlivých obchodníků i jejich obraty. Spokojenější bude jak obchodník, tak majitel společnosti. 

 

Domluvit nezávaznou 30 minutovou schůzku k lead generation